Chronische aandoening

De term Chronische aandoening wordt gebruikt door zorgverzekeraars en is erg verwarrend.
Er wordt bedoeld: aandoeningen die voorkomen op de lijst langdurige fysiotherapie. Dit zegt dus niets over het feit of u uw klachten al lang heeft.
Op de site van de rijksoverheid vindt u meer informatie over de lijst. U kunt natuurlijk ook uw therapeut vragen om meer informatie.

Vergoeding

BASIS verzekering

  • Vanuit de basisverzekering moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.
  • Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen vergoed uit de basis verzekering.

AANVULLENDE verzekering

  • Bij een aanvullende verzekering worden de fysiotherapeutische behandelingen helemaal of voor een deel door de zorgverzekeraar vergoed.

Verwijzing nodig

Komt uw aandoening voor op de lijst langdurige fysiotherapie? Dan is er voor behandeling altijd een verwijzing nodig van huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanaf de 21stebehandeling.