Parkinsontherapie

De verschijnselen bij de ziekte van Parkinson zijn o.a.:

  • Trillen
  • Moeilijk praten
  • Stijve armen
  • Stijve benen

Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Deze cellen zijn juist nodig om soepel te kunnen bewegen en lichaamsbewegingen onder controle te houden.

Voor elke parkinsonpatiënt kunnen de gevolgen anders zijn.
Naast medicatie van de specialist bieden wij aanvullende therapie door een gespecialiseerde fysiotherapeut (aangesloten bij het Parkinson net). Deze behandelingen zijn helemaal afgestemd op de individuele situatie.

Parkinsontherapie door een gespecialiseerde fysio

Bij elke parkinsonpatiënt wordt individueel bekeken wat de klachten zijn. De patiënten krijgen o.a. een oefenprogramma voor thuisoefeningen.
Het doel van de fysiotherapie is het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verbeteren en/of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden.

De therapie bestaat uit:

  • geven van voorlichting en adviezen
  • oefeningen ter preventie van angst om te bewegen en/of te vallen
  • onderhouden en/of verbeteren van conditie
  • aanleren en trainen van algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals lichamelijke hygiëne, aan- en uitkleden, eten en drinken e.d.
  • werken aan nieuwe transfermogelijkheden
  • eigen maken van een effectief looppatroon