Klachten

Oog voor Fysio streeft er naar om diensten te leveren die beantwoorden aan uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of onze service. Wij verzoeken u dit met uw therapeut te bespreken.
Is dit voor u niet mogelijk? Of heeft dit niet geleid tot het door u gewenste resultaat? Dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen. Wij streven ernaar deze snel en adequaat te behandelen. U kunt u klacht aan ons kenbaar maken:

  • mondeling aan uw therapeut of één van de collega’s
  • schriftelijk: per brief, e-mail of via onze website
  • telefonisch

Vergeet u niet uw naam te vermelden en aan te geven hoe wij u kunnen bereiken?

Wij nemen contact met u op
Onze klachtencoördinator neemt contact met u op om uw klacht te bespreken en bekijkt met u welke vervolgstappen mogelijk zijn.